Interna specializovaných oborů

10. srpen 2016 | 12.42 |

Interna specializovaných oborů trvá celkem šest dní a navštívíte tři oddělení - pracovní lékařství, plicní oddělení a oddělení klinické farmakologie, každé po dvou dnech. Pořadí je různé pro každou skupinu.

Pracovní lékařství

Výuka je ryze teoretická formou prezentací, probíhá na oddělení pracovního lékařství ve FN Lochotín - vchod F, 8. patro, chodbou se dostanete až do seminární místnosti úplně na konci. Výuka trvá od půl 8 do zhruba 12 hodin. Také vás mohou poslat podívat se na pracovní lékařství na Borech, čímž se bohužel výuka protahuje. Převlečení ani plášť není potřeba.

Plicní lékařství

Rozhodně nejpřínosnější ze všech tří oddělení. Vyšetříte si pacienty, poslechnete si je (nezapomeňte fonendoskop!), odeberete anamnézu, proberete nejčastější diagnózy. Výuka probíhá ve FN Bory - pavilon č. 7. Je nutné bílé oblečení nebo plášť a přezůvky, studenti se převlékají v šatně. 

Klinická farmakologie

Opět na Borech, pavilon 21. Výuka pouze teoretická.

Celkem je možná jedna absence. Na začátku bloku dostanete záznamový arch, kam každý den zapíše některý z lékařů docházku. Někdo vyvolával jména (plicní), někdo to neřešil. Zápočet dostanete po skončení bloku na oddělení pracovního lékařství na Lochotíně pouze za docházku.

Výuka na plicním oddělení byla fajn, zbytek mi toho upřímně zase tolik nedal.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře