Chirurgie - SZ

28. červenec 2017 | 09.46 |

Chirurgie pro mě byla asi nejpříjemnějším předmětem v šestém ročníku. Výuka je docela dobře organizovaná, hodně věcí umíte už z propedeutiky a i zkouška patří k těm pohodového rázu.

Celý blok trvá 10 týdnů. Prvních pět týdnů probíhá praktická výuka. V následujícím týdnu se konají semináře, kdy studenti prezentují zadaná témata. Další dva týdny slouží k přednáškám a opakování učiva. Poté je volný týden na učení a v posledním, desátém týdnu se koná státní zkouška.

Týden Náplň
1. praktická výuka
2. praktická výuka
3. praktická výuka
4. praktická výuka
5. praktická výuka
6. semináře
7. přednášky
8. přednášky
9. příprava na SZ
10. státní zkouška

První den

První den bloku se všichni studenti sejdou v 7.30 v seminární místnosti - "most", vchod C, 2. patro (probíhala tu zkouška z chirurgické propedeutiky). Zde se dozvíte veškeré informace o organizaci výuky, zkoušce apod. Poté se studenti rozejdou na jednotlivá oddělení. Kde budete praktikovat, zjistíte z nástěnky vedle seminárky. Studenti jsou rozděleni podle abecedy do pěti skupin A - E a každý týden je celá skupina přidělena na jedno pracoviště - obecná chirurgie (2 týdny), neurochirurgie (1 týden), kardiochirurgie (1 týden), plastická chirurgie (4 dny) a dětská chirurgie (1 den).

Praktická výuka

Obecně výuka začíná kolem 7. hodiny ranní (chirurgové začínají holt ze všech nejdřív ) a končí oficiálně ve 12. hodin, ale většinou (někdy i o dost) dříve.  Během stáže se tedy podíváte na pět oddělení. Každé ráno jsme se chodili k seminární místnosti zapisovat do sešitu - jestli to pak ale někdo kontroloval, těžko říct.

Obecná chirurgie

Zde strávíte nejvíce času - dva týdny. Budete rozděleni do dvojic a každá dvojice je přiřazena k jednomu lékaři, kterého vyhledá a stráví s ním celý den. Výuka začíná 7. hodinou ranní, kdy se konají vizity na oddělení. Od 7.45 je v knihovně hlášení (vchod C, 5. patro), kterého se musí zúčastnit všichni studenti (neplatí to ale pro studenty na jiných odděleních, pouze na obecné chirurgii). Každý pátek je pak velká vizita s panem profesorem. Studenti mají často také prezentovat jednoho až dva pacienty. Ale není to nic těžkého, stačí dvěma větami popsat, proč zde daný pacient je a co je s ním plánováno dál. Vizity probíhají opravdu rychle, s celodopolední několikahodinovou vizitou na 1. IK se to nedá vůbec srovnávat . Seznam jednotlivých oddělení obecné chirurgie a kde je najít jsem psala v tomto článku.

Kardiochirurgie

Oddělení je ve 4. patře, vchod C. Začíná se ranním hlášením od 7.45, na které ale studenti nesmí. Proto se vždy ráno čeká před seminární místností, která je v 1.PP - na stejném patře, jako šatny, kousek za bufetem a před sály. Poté se vás ujme nějaký lékař, který vás nejčastěji vezme na oddělení, na nějaký výkon nebo na operaci. Výuka je krátká.

Neurochirurgie

Neurochirurgie je ve vchodě C, 4. patro. Ráno je od 7.25 v knihovně hlášení (o patro níž), během kterého se dělá docházka (zde se to opravdu kontroluje). V knihovně se také konají teoretické přednášky, které jsou každý den. Poté jdete s nějakým lékařem většinou na oddělení. Během přednášek jsme také probírali otázky z neurochirurgie do testu u zkoušky - prý jsou letos přidané nové.

Dětská chirurgie

Oddělení je ve vchodě B ve 4. patře. Jste zde pouze jeden jediný den, a to úterý, v tom týdnu, kdy jste na plastické chirurgii. Ráno jdete s panem primářem na vizitu, obejdete jednotlivé pacienty a poté jsme probírali testové otázky ke zkoušce z okruhu dětské chirurgie.

Plastická chirurgie

Na plastiku se dostanete vchodem B, 6. patro. Jste zde pondělí, středa - pátek. Začátek je v 8 hodin, kdy počkáte v jídelně na pana primáře Bursu. Na plastice jsme byli na ambulancích nebo koukali na operace na sálech. Poslední den, pátek, jsme měli volno.

Další povinnosti

Seznam výkonů

Hned první den dostanete list s výkony, které musíte všechny během vaší stáže splnit. Patří sem: 

 • zavedení PMK u muže
 • zavedení nasogastrické sondy
 • odběr krve na laboratorní vyšetření
 • intramuskulární podání injekce
 • subkutánní podání injekce
 • zavedení intravenózní kanyly
 • sutura operační rány
 • extrakce stehů a drénů z operační rány
 • převaz nekomplikované operační rány
 • převaz komplikované operační rány
 • zajišťovací krevní zkouška při transfuzi

Jakmile kterýkoliv z výkonů provedete, vždy si nechte papír od přítomného lékaře (popř. sestry) hned podepsat. Pět týdnů se zdá sice jako dlouhá doba, ale například na plastice a kardiochirurgii se k ničemu nedostanete. Na některé výkony jako odběr krve a krevní zkouška (případně pro odvážné i zavedení kanyly - a dále už bych raději nepokračovala ) se můžete domluvit s nějakou sestrou a provést je pak před ní se spolužákem na sobě navzájem, pokud vám chybí. Hodně výkonů se dá většinou nasbírat na ambulanci (ale já třeba zrovna měla smůlu a za celou službu jsem měla jen jeden) a při ranních vizitách. Suturu (a někdy i PMK, když budete mít štěstí) si splníte při asistenci na sále. Vhodné je také se domluvit se sestrami a jít s nimi ráno podávat léky, většinou je alespoň pár injekcí, ať už s.c. či i.m.

No a poznámka na konec, při zápočtu se podpisy nijak podrobně nezkoumají, pan docent jen letmo koukne, zda máte všechna políčka zaplněná.

Odpolední služba

Na službu se zapisujete sami, rozpis visí na nástěnce u seminárky, většinou už cca týden před začátkem bloku (a to platí i v případě, že máte chirurgii jako první hned po prázdninách). Proto pokud chcete nějaký konkrétní termín, běžte tam co nejdříve.

Služby jsou od pondělí od čtvrtka od 15 do 22 hodin. Záleží, kdo bude zrovna sloužit, ale většinou se domů chodí dřív. Bohužel někdo vás tam ale bude ještě i po jedenácté hodině večer (ano, vlastní zkušenost ).

Když budete mít štěstí, nasbíráte během služby pár výkonů. Službu si pak nechte potvrdit na papír s výkony.

Asistence na sále

Na asistenci jste již předem vypsaní, nedá se ovlivnit kdy půjdete ani na jakou operaci. Vše zjistíte vždy v pondělí ráno, kdy si musíte přečíst operační plán (je na sesterně na každém oddělení, popř. přímo na sálech). Někdo byl vypsán i třikrát, někdo jen jednou. Každopádně ale aspoň jednou půjdete jako asistent na sál určitě. Za mě je to rozhodně fajn zkušenost a samozřejmě také jediná možnost, kde získáte výkon sutura operační rány.

Semináře

Týden seminářů slouží k tomu, aby studenti prezentovali své seminární práce. Téma si volíte sami - seznam je vyvěšen na nástěnce spolu s odpolední službou a rovněž se zde zapisujete, co chcete zpracovávat. Protože si pak v nemocnici musíte najít pacienta s příslušnou chorobou, doporučuji volit jako téma nějaké běžné nemoci.

Vaše práce má dvě části - teoretickou a kazuistiku. Během teoretické části seznámíte spolužáky s danou problematikou, to znamená že se zaměříte na etiologii, diagnostiku, symptomatologii, léčbu a prognózu onemocnění. Kazuistiku uděláte podle pacienta aktuálně hospitalizovaného na jednom z chirurgických oddělení, který danou chorobou trpí a kterého si v nemocnici sami vyhledáte. Uvedete základní údaje, anamnézu, proč a s jakými obtížemi se do nemocnice dostal, jaký měl klinický obraz při příjmu, výsledky vyšetření (můžete doplnit i pacientovým RTG snímkem, EKG křivkou, sonem...), léčbu, provedené výkony a plán do budoucna.

Vše zpracujete v PowerPointu. Také byste měli použít a řádně uvést alespoň 3 zdroje, z toho minimálně jeden zahraniční. Každý den je přidělen jeden lékař, který na průběh seminářů dohlíží a po dokončení prezentace vede diskuzi. Vlastní přednes i s diskuzí by měl trvat maximálně 15 minut. Na seminářích je účast povinná každý den pro všechny, i když zrovna nepřednášíte.

Přednášky

Přednášky se konají poslední dva týdny školy. Začíná se v 8 hodin a končí oficiálně v 13.30, většinou se ale probíraná témata stihnou dokončit dříve. Předem dostanete rozpis, co se kdy přednáší, jedná se o 2-3 přednášky denně. Některé jsou užitečné více, některé méně, každopádně rozhodně doporučuji přednášky pana docenta V. a pana profesora T. Je fajn si vzít s sebou vypracované otázky a nové věci si do nich vpisovat (tak jsem to dělala já). Také je dobré si do doby přednášek přečíst všechna témata, je to pak lepší, že víte, o čem je řeč. Obecně jsou přednášky super v tom, že je to takový opakovací rychlokurz těsně před vlastní zkouškou a od vedení chirurgické kliniky je fajn, že toto studentům umožní - v žádném jiném předmětu 6. ročníku to takto nefunguje.

Zápočet

Zápočet se uděluje na posledním semináři po splnění těchto povinností:

 • docházka 100%
 • vypracovaná seminární práce
 • odprezentované téma
 • vyplněný list s výkony
 • odsloužená služba

Zkouška

Nemějte z ní strach!  Pokud projdete testem, máte téměř vyhráno - nevím o ani o jediném člověku, koho by vyhodili z praktické nebo z ústní. Zkouška má tedy tři části.

První se vždy začíná testem. Test obsahuje 60 otázek po jednom bodě, píše se v seminární místnosti a máte na něj přesně hodinu. Abyste uspěli, musíte mít alespoň 45 bodů. Naštěstí je vždy jen jedna možná odpověď. Pár lidí s ním mělo problém (jako že ho napoprvé, nebo dokonce ani napodruhé neudělali), ale mě se tedy nijak těžký nezdál. Určitě si projděte vytažené... 

Poté je většinou praktická zkouška, ale není to pravidlem, já třeba šla hned po testu úplně jako první na ústní a praktická mě čekala až naposledy.

Takže praktická zkouška - můžete dostat téměř cokoliv. Z toho, co se zkoušelo v našem termínu - odebírání anamnézy, fyzikální vyšetření, věci z listu výkonů jako převaz, extrakce stehů..., popis RTG snímků, někdo dokonce šel za studenty, co měli propedeutiku a v rámci své zkoušky jim měl vysvětlit, co jsou to např. PMK apod.  Dále se také můžete setkat s popisem nástrojů a nebo může zkouška probírat i jen na teoretické úrovni - řeknou vám třeba bolest levého podbřišku a vy máte uvést vše, nad čím byste uvažovali v rámci diferenciální diagnostiky. Já měla jen odebrat anamnézu a poté jsme teoreticky probírali ještě öbecné chirurgické výkony z propedeutiky jako drény, katetry.

A nakonec ústní zkouška. Opravdu je to jedna z nejpříjemnějších, zkoušející jsou téměř všichni moc hodní a fakt vám to chtějí dát . Nejhodnější jsou samozřejmě doc. S. a doc. M.  Dovnitře se chodí po třech lidech. Taháte si tři otázky, po jedné z obecné chirurgie a ze speciální chirurgie a poslední je buď z kardio nebo neurochirurgie. Z KCH a NCH vás zkouší zvlášť přímo někdo z tohoto oddělení. Je důležité, abyste měli jasno hlavně v propedeutice, na tu kladou důraz a dost se na ní vyptávají. Ze speciální už stačí říct většinou jen pár vět, případně odpovědět na pár otázek a je to. Třetí otázku jsem měla z neuro, řekla jsem věci, co byly ve vyprackách a úplně to stačilo. Z kardio to je podobné.

Jakmile jste hotoví, čekáte všichni, dokud nebude vyzkoušen poslední student a pak se všichni hromadně dozvíte výsledky, takže tam strávíte celé dopoledne.

A jak dlouho jsem se učila? První asi tři týdny jsem nedělala vůbec nic a poté jsem se učila od pondělí do čtvrtka, pátek a víkendy jsem si nechávala volné. Stihnout se to dá krásně, propedeutika je spíš už jen opakování a i ostatní otázky se učí dobře. Hlavně to není (narozdíl třeba od gynekologie) nic nového, všechny ty věci, o kterých se budete učit, už alespoň okrajově znáte a spíš jen doplňujete podrobnější informace. Na chirurgii je podle mého až zbytečně moc času.

Termíny

Zkoušelo se celý týden od pondělí do čtvrtka, pátek byl vyhrazen pro opakující studenty. Já šla hned v pondělí a byla to dobrá volba. Jednak jsem narazila na skvělého zkoušejícího a jednak jsem pak měla týden volno . Hlavně u chirurgie si to můžete dovolit jít hned první den, to není třeba jako pediatrie, kdy jste vděční za každý den navíc. 

Z čeho se učit?

Jednoznačně vypracované otázky. Jsou zvlášť pro obecnou chirurgii, speciální chirurgii a kardio+neurochirurgii a všechny jsou skvěle zpracované. Učebnice uvádím pro ty, kdo se z otázek nerad učí a potřebuje knihu, nebo v případě nejasností pro doplnění otázek.

Obecná chirurgie - využijete vypracované otázky ze 4. ročníku na propedeutiku, jsou totožné jako s těmi ke státnici. Je fajn, že třetinu učiva už tedy vlastně umíte ze čtvrťáku. Jako učebnici použijte "Vajíčko" - nebo-li Chirurgická propedeutika od Zemana.

Speciální chirurgie - vypracky + učebnice Speciální chirurgie od pana docenta Vodičky. Otázky jsou ale dělané přesně podle této knihy, proto není zase až tak nutná.

Kardiochirurgie - společné vypracky pro KCH i NCH. Jsou dělané hodně stručně a v bodech, ale mně to vyhovovalo a myslím, že i ke zkoušce to obsahově stačí. Jinak jsou k dispozici poměrně obsáhlá - většinu stejně nevyužijete - skripta Kardiochirurgie (Němec), která doporučuji si pořídit alespoň v e-verzi, abyste do nich mohli nahlédnout v případě, že vám nějaká hesla nebo body z vypracovaných otázek nebudou jasná.

Neurochirurgie - stejně jako KCH, plus skripta Neurochirurgie (Navrátil). Jsou zde i schémata a obrázky pro doplnění. Opět doporučuji alespoň e-verzi.

Hodně štěstí! 

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře