Interna - SZ

27. srpen 2017 | 21.26 |

Interna je rozhodně ze všech státnic, co se množství učení týče, na prvním místě. Zároveň bych řekla, že je to i státnice nejdůležitější. Interna je prostě základ všeho a zahrnuje v sobě obrovské množství dalších podoborů.

Celá stáž trvá 12 týdnů. Prvních deset máte praktickou výuku, jedenáctý je příprava na zkoušku a poslední týden se zkouší.

Nemocnice

Výuka se mírně liší podle toho, v jaké nemocnici praktikujete. Na výběr máte ze tří - Bory, Lochotín a bývalá Vojenská nemocnice. To, kde budete stážovat, si rozhodujete sami v pátém ročníku poté, co se dozvíte rozdělení do skupin na příští školní rok. Je vhodné si ihned poté zavolat na studijní a nahlásit tu nemocnici, kde chcete být, protože místa se rychle plní a kapacita je omezená. 

Já byla na Borech a nemůžu si stěžovat, šla bych tam zase. Vojenská nemocnice také prý není špatná (i když tam není pokaždé moc co dělat, zato tam jsou ale hooodně benevolentní, co se odchodů domů, odpolední služby a hlavně praktické zkoušky týče ), ale na Lochotín bych nešla. Proč? Spousta postávání na chodbách, pozdní odchody domů, náročné velké vizity... Zase máte ale možnost navštívit různá oddělení (metabolická JIP, nefro, kardio, hematoonko, gastro), což jinde není. Osobně však mohu hodnotit jen Bory, ostatní mám z doslechu, tak nevylučuji, že je zde nějaká nepřesnost. Já si Bory zvolila hlavně proto, že na Lochotíně jsem to prostě už po těch letech a letních praxích znala a chtěla jsem zkusit i něco jiného. 

Výuka je koncipována tak, že od pondělí do čtvrtka jste v nemocnici a pátek je buď seminář, kde studenti prezentují přidělená témata, a nebo pokud není žádný vypsán, tak máte volno. To prý (?) neplatí na Lochotíně, kde museli do školy i v pátek.

První den

První den bloku se všichni sejdou v knihovně II. interní kliniky FN Bory (Borský ročník) nebo seminární místnosti I. interní kliniky (Lochotínský ročník). Myslím, že to je tak, že dva roky po sobě je "Lochotínský ročník", a rok poté "Borský", takhle pořád na střídačku. Měli byste být ten ročník, kde jste poprvé zahájili výuku interny. Liší se to podle toho, jaká klinika je garantem předmětu a kde tedy pak děláte státnici. Někdo tvrdí, že je lepší ji dělat na Borech, někdo zase na Lochotíně... Všude máte ale zkoušející hodné i přísné a já jsem byla nakonec za Lochotín ráda, zvlášť díky jednomu asistentovi na Borech, protože zkoušet mě on, zkoušku dozajista nemám do teď . Po úvodních informacích o výuce jako takové a o zkoušce se rozjedete na jednotlivá pracoviště. 

Praktická výuka - Bory

Hned na začátek - co se docházky týče, obdržíte první den zápočtový list, kam vám každý čtvrtek někdo z oddělení potvrdí docházku a zároveň vám tam každý pátek zapíší, že jste navštívili seminář. Pokud kvůli nemoci nebo kvůli návštěve doktora den dva chybíte, většinou vám to nějaký hodný doktor potvrdí i tak, ale samozřejmě to nesmí být pravidlem. Hlavně zápočtový list neztraťte, potvrzuje se sem mimo docházky i účast na seminářích, odpolední služba a praktická zkouška. Tento vyplněný list pak na konci bloku odevzdáte paní sekretářce na Lochotíně.

Na Borech máte k dispozici každý svou vlastní skříňku. Šatna se nachází hned po schodech dolů, vlevo od hlavního vchodu. Potřebujete k tomu dvě věci - klíč od skříňky a klíč od dveří do šatny.  Oboje dostanete u paní sekretářky poté, co ji necháte okopírovat si váš ISIC. Za klíč od šatny se dávala záloha myslím 40,- Kč, kterou vám pak na konci vrátí. Určitě si nechte udělat svůj klíč, než pak spoléhat na to, že vám někdo přijde otevřít.

Výuka začíná od půl osmé. Hned při příchodu se zapisujete do sešitu vedle sekretariátu v 1. patře. Ve třičvrtě na osm je ranní hlášení (2. patro), kterého byste se měli všichni zúčastnit, ale když chybí pár studentů, ničemu to nevadí. Nicméně nesmí tam sedět třeba jen dva lidi, to už je pak moc nápadné . Poté jdete na jednotlivá oddělení podle rozpisu, kde jste po celý zbytek týdne.

A co je náplní výuky? V podstatě pracujete jako sekundární lékaři. Dostanete jednoho až dva pacienty, které po celý týden vždy ráno navštívíte, přeptáte se jak se jim daří, jaké mají obtíže a interně je vyšetříte. Vše pak zapíšete do jeho karty a některý z lékařů vám to potom zkontroluje. Pamatuji si, jak nám dva přidělení pacienti přišli už celkem dost a teď jak na to vzpomínám, když jich mám na starost třeba osm . No a pak klasika, chodíte očumovat na různá vyšetření, účastníte se velkých vizit (a většinou tam i prezentujete svého pacienta, což je úplně v pohodě, pan přednosta je fajn a rozhodně vás nebude ničím dusit - stačí jen dvěma větami říct, proč byl pacient přijat a co se s ním plánuje dál), popisujete EKG nebo s vámi někdo probírá témata ke zkoušce.

Během stáže se budete pohybovat na 1., 2., nebo 3. patře, na ambulanci a na JIP. Nemusíte se ale prostřídat všude, já třeba na 3. patro nebyla vypsaná ani jednou. Ono to je celkem jedno, všude jsou podobní pacienti, není to nijak rozlišené. Vždy celý týden jste na tom jednom oddělení podle rozpisu, který dostanete první den. Většinou jsou tam studenti rozepsáni do skupinek po 2-3 lidech, ale na JIP se chodí jen po jednom. Jeden týden také probíhá výuka na plicní klinice, což je společné pro všechny studenty, nehledě na to, v jaké nemocnici jste.

Jo, a jedna rada na závěr. Pokud se na oddělení potkáte s jedním nejmenovaným doktorem (X), který vám řekne, jak jste úplně blbí, nic neumíte a neměli byste raději ani chodit ke zkoušce, protože ji nemáte šanci udělat - nic si z toho nedělejte a hlavně se tím nenechte rozhodit. Říká to skoro každému a kdyby se jeho slova zakládala na pravdě, nemá zkoušku půlka ročníku. Holt někteří z nás si léčí své komplexy na studentech a mají zjevně potřebu ostatní shazovat a deptat. Což je před zkouškou opravdu "povzbuzující". Takže, jak říkám - pouštějte to jedním uchem dovnitř a druhým ven a myslete si něco o... o tom, co budete dělat odpoledne. 

Plicní klinika

Jeden týden tedy probíhá výuka na plicní klinice. Je to pavilon č. 7, hned naproti ORL, dermatologii a urologii. Je to kousek od zadního vchodu. Převlékáte se v šatně, která je v 1. podzemním podlaží, jsou tam i skříňky. Výuka začíná až v půl 9, končí kolem 12. hodiny a je docela nabitá. Hned druhý den dostanete pacienta s určitou nemocí - každý jinou - a toho si vyzpovídáte, vyšetříte, a poté myslím že na čtvrtek připravíte prezentaci na jeho chorobu a kazuistiku. Protože je času na to málo, a k tomu ještě učení na zkoušku, radím vám to moc neřešit . Prostě do prezentace napište něco o dané nemoci, nejlépe opište přímo z jejich skript (jsou v materiálech), shrňte stručně kazuistiku a nazdar. Úplně stačí to udělat během jedné dvou hodin den předem. Ve zbylém čase jste buď na jednom ze dvou oddělení, na JIP nebo probíráte něco ke zkoušce. A nebo se jdete kouknout na spirometrii. Jinak byl týden na plicním fajn. 

Další povinnosti

Odpolední služba

Nejlépe uděláte, když se podíváte na seznam služeb - bývá vyvěšen na nástěnce u sešitu, do kterého se zapisuje docházka - a domluvíte se s nějakým konkrétním fajn doktorem, který má ten den službu. Je to v pohodě, přijdete tak na 15 - 16. hodinu a většinu po jedné dvou hodinách můžete jít domů. Na ambulanci se chodí maximálně po dvou lidech.

Seminární práce a semináře

Studenti vždy po skupinkách dostanou svého vedoucího doktora a tematický okruh (např. kardiologie, akutní stavy, nefrologie), kterému se budou věnovat. Svého vedoucího pak kontaktujete a nejlépe všichni dohromady navštívíte, on vám každému zadá, co konkrétně kdo zpracuje jednak do prezentace pro spolužáky a jednak do seminární práce a jak by to asi mělo vypadat. Poté je vhodné ho v průběhu stáže navštívit ještě jednou s už připravenou prezentací na páteční semináře a zkonzultovat ji s ním.  

Semináře se konají vždy v pátek v seminární místnosti v -1. patře FN Lochotín nebo v přednáškové místnosti na Borech - podle toho, jaký jste ročník. Začíná se v 8:30 a končí před 12. hodinou. Předem dostanete rozpis, o které konkrétní pátky se jedná a kdy kdo prezentuje. Na semináři pak předvedete své téma zpracované v PowerPointu v rozsahu 10 - 15 minut. Na jednom semináři má přednášku tak 5 - 6 studentů a docházka je povinná - nechte si ji vždy potvrdit v zápočtovém listě.

Do konce bloku pak svému vedoucímu odevzdáte seminární práci. Měla by nějak vypadat - tzn. udělejte pěknou titulní stránku a nechte práci svázat. Text musí mít pět a více stran, dále by měl obsahovat vaše jméno, název práce, jméno vedoucího, datum zpracování a samozřejmě zdroje. Vedoucí vám práci ohodnotí a zašle na sekretariát. Výsledek se vlastně ani nedozvíte, jen ho máte zapsaný v nějakých papírech u zkoušky. Asi se ale nestává, že by někdo neuspěl.

Do seminární práce jsem převážně čerpala z vypracovaných otázek, v podstatě jsem dávala body do svých vět, plus si samozřejmě ještě našla doplňující informace na internetu, nejlépe ze zahraničních stránek.

Zápočet

Zápočet vám do indexu napíše vedoucí lékař oddělení, na kterém poslední týden jste. Vyplněný zápočtový list, kde budete mít potvrzenou docházku za všechny týdny, za všechny semináře, splněnou odpolední službu a vykonanou praktickou zkoušku odevzáte hned po skončení výuky na sekretariátu FN Lochotín. Spolu s ním ukážete i zapsaný zápočet v indexu a paní sekretářka vám pak vše zapíše do SISu (p. Jitka Nováková, 2. patro, 1. IK).

Zkouška

Zkouška má čtyři části - praktickou, test, ústní a popis EKG křivek.

Praktickou zkoušku vykonáte během posledního týdne bloku na oddělení, kde aktuálně praktikujete. Zkoušet by vás měl vedoucí lékař oddělení, ale ze zkušenosti vím, že se stačí domluvit s klidně i jiným lékařem, jestli by vás nepřezkoušel. Nemůže to ale být nikdo čerstvě po škole, to je jasné, ptejte se někoho, kdo patří mezi služebně starší. Mně paní doktorka přidělila pacientku, kterou jsem si vyšetřila a odebrala anamnézu, vše jsem s ní pak probrala a dále jsme se bavily o jednom ze zkouškových témat. Nebylo to nic těžkého, byla to spíš taková diskuze, než zkoušení. Zkoušející lékař vám pak zapíše téma zkoušky a hodnocení do zápočtového listu. Pokud byste náhodou neuspěli (nestává se to), můžete praktickou zkoušku opakovat v den ústní zkoušky.

Test se píše ve zkouškovém týdnu vždy v pondělí na děkanátě. Máte 30 otázek a časový limit 35 minut. Trošku svízelné je, že vybíráte vždy jen jednu nejlepší odpověď. Takže to neznamená, že ostatní odpovědi musí být nutně špatné - vy prostě musíte zvolit tu jednu nejvhodnější. Hodnocení je 30 - 27 bodů 1, 26 - 21 bodů 2, 20 - 17 bodů 3, 16 a méně bodů neprospěl. Určitě si projděte vytažené otázky! Já se je učila cca 4 hodiny před začátkem testu (začínal nám až ve 12 hodin, ale normálně bývá už ráno), párkrát si je prošla, měla jsem vytažené skoro všechny a test napsala v pohodě.

Ústní zkouška je rozhodně nejtěžší část. Zkouší se dva dny v týdnu - úterý nebo pátek. Já šla v pátek, zrovna u interny je každý jeden den navíc k dobru. Ale záleží, jak budete stíhat, zase jak jsme pak záviděli těm, co šli v úterý a do konce týdne měli volno, zatímco my pořád ještě seděli nad skripty . Taháte si kombinaci tří otázek, kdy dvě jsou z interny a jedna z plicního. Plicní vás poté zkouší zvlášť někdo z kliniky. No a ke zkoušejícím - jsou tam jak moc hodní, tak i někteří přísní. Také hodně záleží, co si vytáhnete. Pokud máte otázku z oboru, který zrovna dělá lékař, co vás zkouší, počítejte raději, že se bude vyptávat více, než na jiné věci. To víte, pro každého je ten jeho obor jedinečný a nejdůležitější . Já byla zrovna u jednoho z těch přísnějších a nakonec to docela šlo. I když strach jsem měla po celou dobu zkoušení, a jaký! Ale měla jsem velké štěstí na to, že jsem se trefila do otázek úplně mimo jeho obor (kardiologie). Překvapením pro mě bylo, že se mě vyptávali na spoustu věcí úplně mimo to, co jsem měla naučené a připravené podle vypracovaných otázek. Po zkoušce jsem si tak nějak řekla, že zhruba 50% jejich otázek jsem zodpovídala podle toho, co jsem se učila na zkoušku a zbytek jsem lovila v paměti z předešlých let, co jsme se naučili během praktik nebo na testy. Prostě v interně se vás mohou zeptat v podstatě opravdu na cokoliv. U otázky z plicního se naučte hlavně otázku intersticiální plicní procesy (a zároveň se modlete, abyste si ji nevytáhli), na té se vyhazuje nejvíce, protože pan přednosta se jimi zabývá a klade na ně největší důraz. Naopak třeba otázky ohledně TBC jsou úplně v pohodě. Ve skoro každém termínu tak 1 - 2 lidi zkoušku nedali. A vyhazuje se i z plicního. Nebudu říkat, že to je lehká zkouška, protože mi dala hodně zabrat a byla pro mě jedna z nejtěžších. Ale není neudělatelná... Já také nevěřila, že ji vůbec dám (což se umocnilo ráno v den zkoušky poté, co jsem se dozvěděla, kdo mě bude zkoušet) a nakonec to vyšlo. Hlavně se nevzdávejte!

Jako poslední dostanete k popisu 2 - 3 EKG křivky, které si buď vylosujete, nebo vám je přímo přidělí. Hodně se spekulovalo o tom, jestli začít popisovat klasicky akce - frekvence - rytmus - sklon osy srdeční - patologie kmitů, nebo rovnou říci diagnózu. Já se tedy pro jistotu zeptala, jak mám postupovat a prý jak chci - protože jsem si byla poměrně jistá, řekla jsem tedy rovnou, o co se jedná za patologii, abych popisem křivky třeba zbytečně neudělala chyby. Ale pokud si nejste hned jisti, začala bych tím popisem, aby bylo vidět, že se v tom orientujete. EKG ale není stěžejní, je to až po ústní a pokud jste zvádli tu, nemyslím si, že by vás na něm nějak dusili. Jinak v materiálech mám soubor vzorových EKG křivek, které někteří zkoušející přímo používají u zkoušky. Já se EKG učila v pondělí odpoledne po testu. Vyprdněte se na různé učebnice, projeďte si rychle Hamana (i když ho většina starších lékařů nerada vidí, že je nedostačující, já základy EKG pochopila jen díky němu a i teď v práci, když popisuju EKG do něj ještě občas nahlédnu) a poté se učte jen přímo z těchto křivek. V knihách totiž máte většinou vzorová ideální EKG, kde je každá patologie krásně vidět. Naproti tomu tyto křivky jsou od skutečných pacientů, někde není patologie moc viditelná, někde jich je třeba na jedné i víc. Učila jsem se celé odpoledne, projížděla si jednotlivé křivky, dokud jsem u každé nedokázala určit diagnózu.

Poslední tři dny před zkouškou jsem strávila extrémně rychlým opakováním. Strašně jsem nestíhala, ale nakonec vše jakž takž pročetla. Toho množství učení je fakt srašně moc.

Termíny

Rozepsala jsem vlastně už výše, tak jen pro shrnutí - praktická poslední den stáže na oddělení, test v pondělí, ústní v úterý a v pátek.

Z čeho se učit?

Hodně se debatuje mezi Češkou a Klenerem. Já se učila jen z vypracek, a když mi něco nebylo jasné, vyhledala jsem si to v Klenerovi, kterého jsem si pořídila. Spousta lidí se učilo jen z knih, ale mně prostě vyhovují otázky - v učebnicích je strašně informací navíc a já neměla čas vyhledávat jen ty podstatné. 

Na plicní jsou ideální skripta přímo od kliniky. Ve vypracovaných otázkách jsou totiž ještě staré, asi loni se změnil seznam otázek z plicního. Nejvíce využijete třetí díl, první dva jsou spíše jen o teorii. Ve třetím chybí dvě otázky ohledně vyšetřovacích metod a diagnostiky, které jsou v předchozích dílech.

Hodně štěstí!  Interna je opravdu těžká zkouška, ale vy ji dáte. 

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře