Patofyziologie

4. srpen 2014 | 18.19 |

Patofyziologii ve třeťáku přikládá většina studentů v porovnání s patologií docela malý význam. Tento předmět mi nepřišel zase tak těžký a ve spoustě věcí vychází z patologie a fyziologie (jak překvapující ). Neříkám, že to bylo nějak extra jednoduché, ale po úspěšném složení zkoušky z patologie (a osvěžení základů fyziologie) to už šlo přece jen lépe, hlavně co se množství učiva týče.  

Výuka.

Patofyziologie je vyučována po celý třetí ročník a je zakončena zkouškou. Klasicky se konají jak nepovinné přednášky, tak povinná praktická cvičení. Předmět je ohodnocen 13 kredity.

Přednášky.

Konají se v pondělí odpoledne v zimním semestru, a v pátek kolem poledne v letním. To je asi tak vše, co k nim mohu říct.

Praktická cvičení.

Praktika probíhají v Pavlovově ústavu v posledním patře a mají je vždy dvě skupiny dohromady. Během každého semestru se proberou dva bloky složené z 5 cvičení a na konci hodiny (popř. na dalších praktikách, po domluvě s vyučujícím) je nutné odevzdat protokol, který vám váš vyučující zkontroluje a podepíše. Výjimku tvoří několik málo praktik jako např. chirurgické šití, kdy se protokol nepíše. Mimo tyto bloky je pak ještě několik dalších hodin věnováno různých dokumentům a filmům, prezentacím a přednáškám.

Povolena je jedna absence za semestr, není problém si ale cvičení nahradit s jakoukoliv jinou skupinou. Vzhledem k tomu, že během každých praktik jsou studenti rozděleni do pěti skupin a dělá se současně cvičení A - E (každá skupina jedno), si můžete během jednoho týdne odbýt klidně i dvoje praktika. Průběžné testy se nepíšou a na praktika je nutné nosit laboratorní plášť.

A co se na jednotlivých praktikách probírá? Asi takhle - něco je velmi zajímavé, něco už méně. Za nejpřínosnější považuji v zimním semestru operaci potkana a v letním chirurgické šití a opět dvě operace, tentokrát již na králíkovi, včetně jedné, kdy máte možnost si vyzkoušet operaci za sterilních podmínek - vyzkoušíte si chirurgické mytí, oblékání, práci anesteziologa a instrumentáře. Dále byla zajímavá elektroencefalografie u potkana a práce s myškami, kdy zkoumáte jejich schopnost učení nebo porovnáváte motorické schopnosti u myší zdravých a u myší postižených.

Během praktik se taky probírají jednotlivé EKG křivky, buď hromadně, nebo každý student dostane jednu a má ji popsat. Doporučuji dávat pozor právě při EKG a také při nácviku chirurgického šití (budete ho zkoušet za rok dvakrát), protože EKG i šití je nedílnou součástí praktické zkoušky.

Studenti mají možnost si také připravit prezentace na předem zadaná témata a pak je svým spolužákům přednést.

Za to dostanou body, které jim pak pomohou v případě, že mají např. více absencí nebo ztratili body během cvičení.

S body se to má následovně - za příchod 5 bodů, za protokol 15 bodů. Během cvičení vám mohou asistenti klást otázky, za které můžete další body dostat či naopak ztratit (z osobní zkušenosti se ale body jen strhávají, že by je někomu přičetli, jsem nezažila). Pro zápočet musíte mít dostatek bodů, s tím, že je tedy povolena jedna absence - to jest ztráta 5 bodů. Pokud vám tedy některý asistent například strhne body za neznalost, nesmíte vynechat žádná praktika, protože by vám nevyšel počet bodů. Zde ale máte možnost vzít si výše zmíněný referát a body si nahrabat zpět.

Pro získání zápočtu je tedy nutné mít dostatek bodů a v zimním semestru navíc i úspěšně složit test. A něco k testu - píše se v zápočtový týden zimního semestru a je nutné mít alespoň 56 bodů z 80. Otázek je myslím 40 a je vždy jen jedna správná odpověď. Test je prý složen z otázek probíraných na přednáškách a praktikách, já osobně se tedy učila jen a pouze z vytažených testů a test jsem stejně napsala. Výhodou je právě ta jedna možná odpověď. Pokud test nenapíšete, v průběhu února až května je každý měsíc vypsaný jeden termín určený právě pro opravu.

A ještě informace pro ty, kdo to možná neví: Student má právo odmítnout účastnit se operací bez rizika jakéhokoliv postihu. (viz. Patologické fyziologie - praktikum, str. 11). Ale není se čeho bát a byla by to škoda - nikde jinde si to už nevyzkoušíte.

Zkouška.

Skládá se ze tří částí - počítačového testu, praktické zkoušky a samotné ústní zkoušky, přičemž druhá část zkoušky - praktická - obsahuje ještě další tři části.

Počítačový test - není nijak jednoduchý, velkou nevýhodou je možnost jedné až čtyř správných odpovědí, přičemž ale u každé otázky máte označeno, kdy se jedná o otázku s jednou možností a kdy o otázku s tzv. multiple-choice. Opět (jako u téměř všech předmětů) doporučuji projet si vytažené testy. Otázek je celkem 40, můžete získat až 80 bodů a pro úspěšné složení je nutné mít alespoň 56 bodů. Uspěvší studenti pokračují na ústav patofyziologie praktickou částí zkoušky a ústní zkouškou - pokud je ten den více studentů, může být zkouška rozložena do následujícího dne, ale v den testu se vždy dělá i praktická, pouze ústní se přeloží na další den. Studenti, kterým test nevyšel, se hlásí opět přes SIS na další termín a tentokrát neztrácejí pokus. Pokud však neuspějí u testu ani napodruhé, pokus již ztrácejí a opět se hlásí na další termín. V tomto termínu již test nepíší a pokračují další částí zkoušky - hlásí se tedy vlastně už rovnou na praktickou část.

Praktická zkouška - během ní prokazujete znalosti z praktik, z chirurgického šití a rozboru EKG křivek. Taháte si tedy jednu otázku z praktických cvičení, vždy se jedná o cvičení, které jste si měli možnost během praktik vyzkoušet, plus něco málo teorie k tomu. U chirurgického šití máte nejčastěji předvést oba uzly - přes nástroj i rukama - a dále jeden až dva druhy stehů. Pak dostanete tři EKG záznamy a ty musíte popsat z jednotlivých hledisek (postupujte v pořadí akce, frekvence, rytmus, sklon osy srdeční a popis jednotlivých kmitů a vln) a na základě těchto informací určit diagnózu. Praktická zkouška není nic těžkého a minimálně se vyhazuje. Pokud byste i přesto neuspěli, test již opakovat nemusíte.

Ústní zkouška - taháte si celkem čtyři otázky z obecné a speciální patologie z celkového počtu 120 a vždy máte jednu otázku z CNS. Na přípravu je dostatek času. Překvapilo mě (mile), že i z ústní se vyhazuje minimálně. Většinou vás nechají ke každé otázce mluvit samotné a pak se ptají na doplňující věci, které jste třeba opoměli. Ale je fakt, že někdo vás bude dusit na maličkostech a někomu zase stačí jen základ - ale takhle je to asi všude, no. 

Termíny.

Jeden termín byl v květnu a poté tři následující týdny v červnu po jednom termínu. Během prázdnin je jeden termín v červenci a jeden v srpnu. Tyto prázdninové termíny byly však okamžitě zaplněny s frontou až 40 - 50 lidí na jeden termín - většina studentů si totiž nechá na patologii celý červen a na patofyziologii jde až v létě, takže o tyto dva termíny je opravdu boj. Schválně jsem koukla na SIS a třebaže na červencový termín s kapacitou 120 lidí byla fronta ještě dalších 40 lidí, nakonec jich na zkoušku šlo jen 93. Srpen je aktuálně plně obsazen a jak to bude s odhlašováním tentokrát, zatím nevím. Ale myslím, že někdo se před zkouškou vždycky odhlásí a tak zbyde místo i na ty, co třeba čekají ještě ve frontě. No a dále je každý týden v září po jednom termínu.

Učebnice, literatura.

Na obecnou patofyziologii je vhodná učebnice Obecná patologická fyziologie (Nečas).

Na speciální patofyziologii uplatníte zase dva díly učebnice Patologická fyziologie orgánových systémů I a II (Nečas).

V průběhu praktik a při učení na praktickou zkoušku využijete skripta Patologická fyziologie - Praktikum (Sobotka a kol.)

EKG si nejlépe pocvičíte z této prezentace přístupné na stránkách ústavu.

Pro zopakování CNS je doporučováno projít si znovu učebnici Úvod do speciální neurofyziologie (Králíček), kterou si jistě pamatujete ještě z fyziologie. 

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: Patofyziologie ahoj 28. 10. 2015 - 17:14
RE(2x): Patofyziologie lfp 28. 10. 2015 - 17:42
RE(3x): Patofyziologie ahoj 28. 10. 2015 - 18:13
RE(4x): Patofyziologie lfp 28. 10. 2015 - 18:17
RE: Patofyziologie aa 15. 03. 2016 - 20:57
RE(2x): Patofyziologie lfp 15. 03. 2016 - 22:05
RE: Patofyziologie medicka 07. 06. 2017 - 16:07
RE(2x): Patofyziologie lfp 13. 06. 2017 - 07:19
RE(3x): Patofyziologie medicka 13. 06. 2017 - 15:45
RE(4x): Patofyziologie lfp 13. 06. 2017 - 16:17
RE: Patofyziologie medicka 29. 06. 2017 - 08:18
RE(2x): Patofyziologie lfp 01. 07. 2017 - 20:32
RE(3x): Patofyziologie medicka 02. 07. 2017 - 09:29
RE(4x): Patofyziologie medicka 02. 07. 2017 - 09:30
RE(4x): Patofyziologie lfp 02. 07. 2017 - 09:32
RE(5x): Patofyziologie medicka 02. 07. 2017 - 10:07
RE: Patofyziologie třeťačka 26. 09. 2017 - 09:44